BLACK horse sprej

  • Zvíře: kůň
  • Farmakologická skupina: Antiparazitika, insekticidy a repelenty
  • Léková forma: sprej
  • Balení: 670 ml
Kapalný insekticid k přímé aplikaci na koně.
Rychlý účinek proti létajícímu i lezoucímu hmyzu.

Účinné látky:
prallethrin 0,18 g/100 g, 1R-trans-fenothrin 0,18 g/100 g, Chrysanthemum
cinerariaefolium, extrakt z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium získaných pomocí
superkritického CO2 (znovu definovaný z pyrethrinů a pyrethroidů a Chrysanthemum cinerariaefolium,
ext.) 0,24 g/100 g, piperonyl butoxid 1,92 g/100 g
Pomocné látky, nebezpečné složky: geraniol, bukový dehet, PPG-14 butylether, butylhydroxytoluen,
isopropylmyristát, kopovidon, ethanol denaturovaný.

Popis produktu

Your web browser doesn't have a PDF plugin. ">click here to download the PDF file.

Stáhnout