Může moje kočka přijímat krmivo, které jsem koupil pro mého psa?

Může moje kočka přijímat krmivo, které jsem koupil pro mého psa?
Ne, není to dobře. Kočky potřebují ve své stravě vyšší podíl bílkovin a také jinou skladbu bílkovin než psi. Kočky jsou přírodními predátory a jsou tedy na vyšším podílu masa závislé. Pokud bude zdravá kočka nějakou dobu přijímat normální psí krmivo, nebude mít pravděpodobně zdravotní potíže, ale z dlouhodobého hlediska nebude její výživa vyvážená. Ale v případech, kdy má pes nějakou speciální dietu, protože to jeho zdravotní stav vyžaduje a/nebo je kočka nemocná, je toto psí krmivo zcela nevhodné a při delším podávání může být pro kočku nebezpečné.