Co bych si měl představit pod pojmem „vysoce kvalitní bílkoviny“?

Co bych si měl představit pod pojmem "vysoce kvalitní bílkoviny"?
Bílkoviny jsou základními stavebními kameny těl jak zvířat, tak rostlin. Pokud mluvíme o bílkovinách živočišného původu, jedná se například o svaly, pojivové tkáně, kůže, chlupy a peří. Také rostliny, jako je pšenice, sójové boby a brambory obsahují různá množství bílkovin. "Kvalita" bílkoviny ve výživě znamená v podstatě její stravitelnost a tedy využitelnost pro příjemce. Navíc, aby byla bílkovina dobře strávena, musí mít zvíře ve svém zažívacím traktu nějaké pomocné látky (nejčastěji enzymy), které mu pomohou bílkovinu rozložit na základní stavební kameny (aminokyseliny) a ty vstřebat do těla. Bílkoviny se také velmi liší ve své kvalitě. Mezi vysoce kvalitní můžeme zařadit: svalovinu, játra a bramborovou bílkovinu, mezi bílkoviny o nízké kvalitě pak například zařazujeme kůži, kuřecí nohy a peří.