Specific CKD Heart & Kidney Support

Dieta pečlivě sestavená tak, aby vyhovovala jakémukoli stádiu a jakékoli kombinaci onemocnění srdce – ledvin – (jater)

MVDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. S využitím materiálů společnosti Dechra

Převzato z časopisu Herriot, č. 23