Pruritus tlapek u tříletého boxera

Léčba a dávkování popsané v této kazuistice je výlučně na uvážení autorů a je  založeno  na jejich vlastních klinických zkušenostech. Každý veterinární lékař je zodpovědný za dodržení místních veterinárních předpisů.